Máte dotazy? Volejte +420 415 653 233

Naše třídy

Malíčci

Věková kategorie dětí : 2,5 - 4 roky
Maximální počet zapsaných dětí: 28
Pedagogické vedení: Martina Kabelová, Michaela Křížková

Už podle názvu je patrné, že do této třídy docházejí nejmladší děti ve věku 2,5 – 4 roky. Citlivým přístupem pomáháme dětem zvládnout odloučení od rodičů a začlenění se do dětského kolektivu. Hravou formou se děti seznamují s tématy, které rozdělujeme do ročních období. Děti tak získávají znalosti např.: o životě zvířat, o přírodě, učí se jednoduché básničky a zpívat za doprovodu klavíru, rozvíjejí tělesnou zdatnost, seznamují se s výtvarnou a pracovní činností. Dále se děti učí společenským návykům (umět pozdravit, poděkovat, respektovat druhé děti i dospělé) a sebeobsluze (oblékání, hygienické návyky). Dětem se vším ochotně pomáháme.

Třída Malíčků je vybavena množstvím hraček, stavebnic a pomůcek, které využíváme při všech činnostech.

Po obědě děti odpočívají ve svých lůžkovinách na zdravotně nezávadném lehátku.

Přijďte se podívat.

Kontaktujte nás

IT a Web Partner, oprava hřiště

oficiální partner školky